top of page
Search
 • Writer's pictureDiginobe

E-õppe müüdid ja faktidSelles postituses lükkame ümber e-õppega seotud müüte. Tule ja mõtle kaasa!


Kuigi e-õpe on olnud meie elu osaks juba pikemat aega, peame ikkagi igapäevaselt tegelema eelarvamustega, mis on selle õppimisviisiga seotud. Selles postituses vaatame lähemalt mõningaid valearusaamisi ja arutame, kas need müüdid on ikka õiged ja mida teha, et e-õpe oleks parem ja paremini hinnatud õppimise vorm.1. müüt: e-õpe ei ole nii efektiivne kui traditsiooniline õpe.


Fakt: e-õpe võib olla palju efektiivsem kui klassiõpe. Kuid siin on võtmeteguriteks ettevalmistus ja kavandatus.

 • E-õpe võimaldab kasutada ära materjali erinevaid esitlusviise. Õppematerjali esitamise viis on väga tähtis, et teadmine või oskus jõuaks õppijani. E-õpe eeldab tehnilise seadme ja interneti olemasolu, seega on lihtne kasutada erinevaid õppematerjali esitamise võimalusi, näiteks videoid, heliklippe, interaktiivsed joonised jne.

 • E-õppes saab õppija läbida õppematerjali omas tempos. E-õpe võimaldab individuaalset õpet. Õppijate kogemused on erinevad, seega on nende õppimise kiirus erinev. Kui e-kursus on koostatud, et see eeldab õppijal iseseisvalt kursuse osi läbida, siis saab ta ise reguleerida oma õppimist. See võimaldab õppijal süveneda teemadesse, mis teda rohkem huvitavad, põhjalikumalt ja kiiremini läbida teemad, milledega on tuttavam.

 • E-õpe tingib õppija vastutuse oma õppimise eest. Et õpe oleks efektiivne, õppija enda motiveeritus on üks tähtsamaid aspekte. Koolitaja osatähtsus väheneb ja õppija vastutab ise oma õpitulemuse eest.

 • E-õpe võimaldab kasutada erinevaid õppemeetodeid. Sarnaselt klassis toimuva õppega on võimalik ka e-õppes kasutada erinevaid õppemeetodeid: rühmatööd, kriitilist mõtlemist nõudvad ülesanded, enesehindamistest ja teadmiste kontrolle.2. müüt: e-õppe puhul jääb õppija oma õppimisega üksi.


Fakt: e-õpe ei tähenda, et õpitakse üksi.

 • E-õpe ei tähenda, et õppeprotsessis on ainult õppija ja tema tehniline seade. Arvuti, tahvelarvuti või nutitelefon ei asenda head koolitajat ega kaasõppijaid. Hea e-kursus sisaldab koolitaja-õppija ja õppijate omavahelisi arutlusi videote, jututubade, foorumite jms vahendusel.

 • E-õpe pakub isegi rohkem suhtlusviise kui klassikoolitus. Kui kontaktõppes on enamasti kasutusel ainult silmast-silma vestlused, siis veebipõhised keskkonnad võimaldavad erisugust suhtlemist. Paljud digivahendid ja veebiõppe platvormid pakuvad lahendusi rühmas töötamiseks, foorumites arutlemiseks, lühisõnumite saatmiseks.

 • Õppetöös saab ära kasutada õppijale tuttavaid suhtlusmeetodeid ja -keskkondi. On väga hea ära kasutada ja koolitusprotsessi sisse planeerida juba olemasolevad suhtluskeskkonnad, mida õppijad kasutavad, näiteks sotsiaalmeedia jututoad ja veebiruumid.3. müüt: e-õpe ei ole täiskasvanud õppijate hulgas populaarne.


Fakt: e-õpe on populaarne täiskasvanute õppes ja seda eriti tööalases täienduskoolituses.

 • Viimaste aastate jooksul on e-õpe saanud õppimise kas osaks või põhimeetodiks paljudele koolitajatele, õpetajatele, õppijatele. Kättesaadavus ja ka odavam hind teevad selle õppemeetodi hinnatuks. Samuti mõeldakse veebiõppe kui keskkonnasäästlikuma variandi peale.4. müüt: e-õpe on igav.


Fakt: e-õpe võib olla väga huvitav ja tõhus viis õppimiseks ja õppe läbiviimiseks.

 • Huvitavaks hindavad õppijad e-õpet sel juhul, kui nad on õppeprotsessi panustajad. Seega kaasavas e-õppes on peamiseks õppemeetodiks aktiivsed õppetegevused.

 • Erinevad meediad toetavad erinevat õppimist. Kui eesmärgiks on teema esitlemine, siis ka siin on võimalik mõelda läbi, kuidas esitleda seda nii, et see oleks huvitav. Videod, podcastid, pildisarjad jne võimaldavad esitada sisu paeluvalt.5. müüt: e-õpe on ainult õppijale, kes on hea tehnilise taustaga.


Fakt: hea e-õpe ei eelda rohkem tehnilisi oskusi, kui näiteks mõne veebilehe kasutamine

 • E-õppe planeerimisel on hea arvestada nende digivahenditega, mida õppija juba oskab või millega on tuttavam.

 • On oluline, et veebipõhises õppes antakse õppijale võimalus ja aeg tutvuda e-õppe keskkonnaga. Näiteks erinevad ekraanivideod või -pildid.

 • Samuti on oluline kontrollida, et kogu sisu oleks nähtav ja kasutatav erinevatest seadmetest.

 • Kindlasti on mõistlik hoida digivahendite hulk ühe e-kursuse raames minimaalne. Kui võimalik, siis tuleks kasutada ühete vahendit korduvalt, et õppija ennast mugavamalt tunneks.Kas tahame või mitte, e-õpe ja veebikoolitused on meie professionaalse elu olulised osad. Kui koolitajad loovad ja pakuvad häid, eesmärgipäraseid ja sihipäraselt ettevalmistatud e-õppe võimalusi, siis suhtumine veebiõppesse muutub positiivsemaks.


205 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page