top of page
Search
  • Writer's pictureDiginobe

Kuidas toetada õppijat veebipõhistel koolitustel?
Veebipõhiste koolituste puhul on väljakutseks aidata õppijat jõuda õpieesmärgini. Kuidas aidata õppijat, et tal jätkuks motiveeritust ja huvi koolituse lõpuni ja kuni ta saavutab ettenähtud eesmärgid? Selles blogi postituses vaatame mõningaid nippe ja soovitusi, kuidas koolitaja või veebipõhise kursuse looja saab toetada oma õppijat veebipõhistel koolitustel.Enne, kui õppija veebipõhisele koolitusele tuleb


Õppija toetamine algab juba siis, kui veebipõhist koolitust kavandad ja koostad. Koolitajad on väga kiindunud oma valdkonda ja teevad tihtipeale vea, et alustavad koolituse kavandamisel lähtudes sisust ja olemasolevast õppematerjalist. Kuid kavandamise ajal on oluline mõelda esmalt oma õppijale:

  • kes ta on?

  • milline on tema eelnev kokkupuutus teemaga?

  • miks ta sellel kursusel osaleb?


Nende küsimuste vastused aitavad sul kavandada koolitus, mis on võimalikult oluline osalejatele, ja see omakorda suurendab nende motiveeritust.Õpijuhis

Enne koolituse algust koosta informatiivne materjal ehk õpijuhis oma kursuse kohta, mida osalejatele jagada. See materjal peaks selgitama, mis on kursuse eesmärgid ja oodatavad õpiväljundid. Näita ära, kuidas on õpiväljundites mainitud teadmised, oskused praktilised ja ajakohased just sellele konkreetsele osalejale.


Kui kursus eeldab mingeid eelteadmisi, oskusi, siis maini õpijuhises ära ka need. Anna osalejale võimalus vajaduse korral oma “roostes” teadmiste-oskuste pagasit värskendada.


Aita osalejatel kursuseks aega planeerida. Pane täpselt kirja palju aega võtab kursuse läbimine, mitu tundi on veebiõpet, mille ajal osalejad reaalajas kohtuvad, palju läheb orienteeruvalt aega iseseisvaks õppimiseks. Kuigi iga õppija on erinev ja läbib materjali erineva kiirusega, siis kogemustega kursuse looja tavaliselt teab, palju aega keskmine osaleja vajab teatud ülesannete sooritamiseks.


Anna eelnevalt ka teada kursuse täpne ajakava: millal on veebiseminarid; millised on tähtajad erinevate tööde esitamiseks jne.

Kursuse õpijuhises maini ära, milliseid digivahendeid kasutatakse – kus ja mille vahendusel toimuvad veebikohtumised. Juhul, kui osaleja peab mingi rakenduse alla laadima, siis anna juhendeid, kuidas seda teha ja kuidas rakendust kasutada. Ekraanivideona salvestatud juhendid on väga suureks abiks, nende loomine Screencastify ja Screencast-o-matic abil ka väga lihtne!


Kui võimalik ja sobiv, siis tee mõned õppematerjalid eelnevat kättesaadavaks. Näiteks jaga osalejatele slaidide põhipunktide loetelu, et nad soovi korral saavad enne kursust nendega tutvuda. Hea praktika on ka suunata õppija enne tutvuma lugemismaterjaliga, et veebipõhistel kohtumistel keskenduda arutelule loetu põhjal.Veebipõhiste koolituste ajal


Veebispõhiste koolituste alguses aita oma õppijatel sellele häälestuda. Kasuta erinevaid tehnilisi võimalusi, et osalejaid “nähtavaks” muuta. Õppijal peaks tekkima tunne, et tema osalemine kursusel on oluline.


Häälestamiseks võib kasutada küsimusi, arutelusid. Palu osalejatele käsitletud teema kohta näiteid nende enda praktikast. Samuti võid küsida osalejate käest ootusi kursuse kohta.


Anna piisavalt aega osalejatele, et tutvuda digitehnoloogiaga, mis on osalejatele uus. Mõnikord on oluline, et planeerid ka aega, et osalejad saaksid katsetada ja „mängida“ mõne digivahendiga enne, kui õppetööd sellega teed.


Anna õppijatele teada, kuidas nad saavad teha veebikoolituse ajal ekraanipilte ja neid siis endale sobilikku kohta salvestada. Windows operatsioonisüsteemil on selleks olemas klahvikombinatsioon: Windows key + Shift + S või PrtScn nupp. Hea ning kiire võimalus ekraanipiltide tagamiseks on ka Snipping Tool. iOS jaoks on vastav klahvikombinatsioonid: Shift + Command + 3 (kogu ekraani pilt) ja Shift + Command + 4 (saad valida osa, millest pilt tehakse).


On hea kuvada aruteluteema küsimus ekraanil, kui arutelu käib. Sel juhul saavad osalejad keskenduda küsimusele nii vastuseid kuulates kui ka ise vastust andes.

Kui kasutad arutelude läbiviimiseks rühmatöö ruume veebikoolitustel, siis enne kui saadad osalejad rühmadesse, „anna kaasa“ ka tööleht. Sellel töölehel võid kuvada arutelu küsimused, punktid, millega arvestada ja kindlasti täpsustus, mida õppijatelt oodatakse arutelu tulemusena – kokkuvõtte esitamine suurele rühmale vms.


Nii palju kui võimalik, kasuta erinevaid meediavorme. Pikkade loengute ajal ei ole õppijal kerge motiveerituks jääda. Sega oma loengud kokku lühitestidega, küsimuste ja aruteludega. Püüa vähendada õppijate ekraaniängi (vt Diginobe blogipostitus “Ekraaniäng ja kuidas sellega toime tulla”).Iseseisva õppimise ajalJuhul, kui kursus eeldab õppematerjalide läbitöötamist, siis anna teada, kus need materjalid asuvad ja mida oodatakse nende läbitöötamise tulemusel õppijalt. Kui juhend on selge, siis õppija kogeb stressivabamat õppimist.

Iseseisva õppimise ajal saad oma õppijat toetada andes selgeid juhiseid ja pidevat tagasisidet.

Anna oma kursuse osalejatele teada, kuidas nad saavad sinuga ühendust võtta ja kuidas (nt millise aja jooksul) sa neile vastad. Tee oma parim, et vastad lubatud aja jooksul. Lisaks loo võimalusi osalejatel omavaheks suhtlemiseks, nagu näiteks grupisõnumid jne. Täiskasvanud õppijad on väga altid ka üksteist kohe aitama aga hoia vestlusel ka ise silma peal, et vajadusel küsimustele vastata ja kommenteerida.


Kui sa ootad osalejatelt mingi töö tähtajalist esitamist, siis tähtaja lähenemisel tuleta on hea seda e-kirjade või grupisõnumites meelde tuletada.


Veebipõhine koolitus on hea, kui osaleja omandab uusi teadmisi, oskusi ja teeb seda keskkonnas, kus ta tunneb, et tema vajadustega on arvestatud ja teda on toetatud. Ülalmainitud soovitused on tõenäoliselt ainult väike osa sellest, kuidas õppijat veebipõhisel koolitusel toetada ja iga kogenud koolitaja lisab oma praktikast sellele nimekirjale pidevalt juurde.

112 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page