top of page
Search
  • Writer's pictureDiginobe

Pildid, värvid, vormid ja visuaalsed lood õppesisus


Õppematerjalide ja õppesisu koostamisel on oluline silmas pidada lisaks tekstilisele sisule ka kasutatavat visuaalset sisu. Asjakohane, meeldejääv kujundus ja pilt on võimas vahend õppesisu edastamiseks. See köidab õppijat, vähendab kognitiivset koormust ja aitab jõuda tõhusamalt õppe-eesmärkidele. Kuid hea kujundus ei juhtu mitte juhuslikult vaid selle taga on läbimõeldud ja kaalutud vajadus, mis toetab õppijat.


Mõned põhjused, miks kasutada asjakohaseid pilte, visuaalseid lugusid ja jooniseid õppesisus:

  • need haaravad kohe tähelepanu;

  • need hoiavad õppijate huvi;

  • need toetavad erisugust õppimist.

Õppesisu loomisel on mitmeid variante kujunduste kasutamiseks. Diginobe blogipostituses „Tähendust loovad õppematerjalid“ leiad palju võimalusi visuaalse sisu loomiseks.

Visuaalne lugu

Üks võimalus oma õppesisusse elu ja värvi sisse tuua on kasutada visuaalset lugu (visual storytelling, digital narrative). Visuaalne lugu, mis on seotud õppesisuga, on väga suure mõjuga. Juba ammustest aegadest on teada, et juttudel on suurepärane võime püsida pikaajalises mälus, aidata lahendada igapäevaseid probleeme ning levida suust-suhu. Just nende omaduste tõttu on lugu hea viis ka õppe läbiviimisel.


Kuigi visuaalse loo kasutamine õppesisus võib tähendada suuremat ettevalmistust, on kulutatud aeg seda väärt. Järgnevalt viis soovitust, et visuaalse loo loomine oleks pisut kergem.


Struktuur. Igal lool on sissejuhatus, keskpaik ja lõpp. Sama põhimõte kehtib ka visuaalse loo osas. Loo sissejuhatuses avatakse tegelased, nende motiivid ja tutvustatakse keskkonda, kus lugu aset leiab. Loo keskpaigas on pöördelised küsimused või dilemmad, millega tegelased kokku puutuvad ja millele lahendust otsivad. Loo lõpus on kokkuvõte, järeldused ja õpetlik iva.

Igal lool on sissejuhatus, keskpaik ja lõpp.

Audio. Kui koostad videolugu, siis pane tähele ka asjakohaseid helisid videos. Võid kasutada muusikat näiteks nii, et dilemmade või probleemide ajal on muusika ärevam, kiirem ning lahenduse saabumise ajal, rõõmsam ja rahulikum. Kui kasutad võimalust ise oma häälega videole peale lugeda, siis pane tähele, et heliklipp oleks asjakohane ja meeldiv kuulata.


Sisu. Kuigi on ehk tahtmine lisada visuaalsesse loosse palju detaile – pilte, fotosid, audioklippe, siis tea, et visuaalse loo puhul kehtib samuti põhimõte, et vähem on parem. Kasuta visuaalses loos ainult neid pilte ja elemente, mis on tähenduslikud. Ära anna liiga palju asjatut informatsiooni, need võivad vaataja huvi ja fookuse mujale viia.

Mida lühem, seda parem

Kvaliteet. Kasuta pilte, mis on kõrge kvaliteediga. Kindlasti on mõjuvamad pildid ja fotod, mis on su enda poolt loodud, kuid pildipankadest saad alla laadida kõrge kvaliteediga fotosid, mida võid kasutada. Pea oluliseks ka head ja korrektset sõnakasutust.


Digivahendid. Visuaalse loo aga ka muude kujunduselementide loomiseks on väga palju digivahendeid. Quik’ga saab väga mugavalt teha visuaalseid lugusid kasvõi oma telefonis. Adobe Spark abi saab kasutada õppevideote ja videolugude koostamiseks.

Veel värvidest ja fontidest õppesisu loomisel

Kasuta värve läbimõeldult ja õppijat toetavalt. Hea põhimõte värvide kasutamisel on, et kasuta kõige rohkem kolme erinevat värve ja vajadusel nende kolme varjundeid. Värvide valimisel aitab väga hästi Adobe Color veebileht.


Kasuta ka kirjafonte läbimõeldult. Paljude erinevate fontide kasutamine viib õppija tähelepanu mujale ja ei pruugi teda toetada. Ühes õppematerjalis on hea kasutada näiteks kahte fonti, mis omavahel sobivad. Omavahelist sobivust saad uurida siit: Canva Font Combinations.


Tekstilise sisu koostamisel kasuta loendeid ja tabeleid. Ka pealkirjade vormistamine, tekstisisesed bold-kirjad ja tsitaadina vormistatud lõigud aitavad õppijal sisu paremini haarata. Ja kui kasutad õppematerjalides fotosid, on hea mõte lisada neile ka pealkiri, et õppijad oskaksid oma tähelepanu suunata.


Huvitavaid leide visuaalsetest sisust internetisÕppesisu ei ole vaid tekst. Pildid, visuaalsed lood, värvid ja kujundid aitavad õppijat õppe-eesmärgini jõudmisel. Ning ühe rõõmsa ja värvilise õppematerjali koostamine on ka koostajale endale põnevam!

145 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page