top of page

Diginobe koolitused on praktilised  võimaldades õppijatel kõik õpitavad nutikad tehnloogiad omal käel läbi proovida. Koolitusmeetodid on kaasavad ning sobiva suurusega õpperühmad soodustavad õppijate omavahelist suhtlemist ja parimate praktikate jagamist. 

 

Koolitustel selgitame välja ja lähtume õppijate isiklikest õpivajadustest. Organisatsioonidele sisekoolituste väljatöötamisel lähtume koolitusvaldkondade piires võimalikult täpselt organisatsiooni arengueesmärkidest ja töötajate õpivajadustest.  

Diginobe koolituspartner on Innowise.

Koolitushuvi korral võta ühendust diginobega

Koolitusteemad: 

Täiskasvanute õppimist toetavad digivahendid

Digivahendid õppijate kaasamiseks

Õppedisain täiskasvanute koolituses

​E-õppe kasutamise võimalused täiskasvanute koolituses

Sotsiaalne tarkvara õppimise toetamiseks

Õppematerjalide loomine digivahenditega

Veebipõhised esitlusvahendid

Moodle õppekeskkonna kasutamine

Veebiseminaride läbiviimine

Õppemeetodid täiskasvanute koolituses

E-portfoolio ja eneseanalüüs

KOOLITUSE TAGASISIDE

"Õppisin juurde mitmeid digivõimalusi, millega koolitust mitmekesisemaks muuta ja seega ka koolitatavate tähelepanu paremini hoida ning õppijaid veel rohkem kaasata.”

bottom of page