top of page
Search
  • Writer's pictureDiginobe

Õppekeskkonnad veebis

Õppekeskkonnad veebis võimaldavad õpet osaliselt või täielikult läbi viia veebipõhiselt. Kui seni oleme kirjutanud palju erinevatest digivahenditest, mida veebipõhiselt kasutada, siis e-õppe keskkondade puhul on tegemist terviklike süsteemidega, mis võimaldavad kogu õppetegevust läbi viia ühes keskkonnas.

Photo by Belinda Fewings on Unsplash
Photo by Belinda Fewings on Unsplash

E-õppekeskkonda defineeritakse kui „veebipõhine keskkond õppesisu (õppematerjalid, õppeülesanded, testid jne) ja õppeprotsesside (juhendamine, tagasiside, arutelud, rühmatööd, hindamine jne) haldamiseks“. Seega võib nimetada veebipõhiseks õppekeskkonnaks neid digitaalseid keskkondasid, mis võimaldavad õppematerjali jagamist aga ka õppija interaktiivsust.


Kõige populaarsem e-õppekeskkond on Moodle. Eesti koolides on laialdaselt kasutusel Moodle, mida haldab HITSA. Kuid Moodle saab igaüks tasuta ka enda serverisse ise alla laadida ja seda kasutada. Moodle plussiks on kindlasti see, et see on tasuta kasutatav ja kasutajate osas piiranguid ei ole. Väga palju on loodud Moodle jaoks pluginaid ehk pistikprogramme ning neid luuakse pidevalt juurde. Näiteks on üks populaarsematest lisadest pistikprogramm, mis võimaldab õppijal visuaalselt jälgida kursusel oma kulgemist (Completion Progress). Ka saab Moodle juurde lisada näiteks plugina, mis võimaldab õppijatel alla laadida e-kursuse lõpetamise puhul tunnistuse. Moodle kasutamiseks on olemas ka tore mobiilirakendus. Rakenduse kasutamisel tasub siiski silmas pidada, et see on eelkõige Moodle kasutamiseks õppija vaates, e-kursuse looja ja õpetaja/koolitaja jaoks on siiski oluline kasutada Moodlet arvutivaates.


Veel üks oluline pluss selle keskkonna juures on, et Moodlet kasutavad ja arendavad väga suur hulk inimesi, see tähendab, et kogukond, kes süsteemist hästi teab, on suur. Seega on kogukonna poolt alati olemas tugi ja head nõuanded.


Moodle miinusteks peab välja tooma, et selle kasutamiseks peab olema e-kursuse looja natukene tehnoloogiliselt nutikam. Ka õppija vaates ei ole Moodle kasutajaliides väga mugav ja intuitiivne.


Lisaks Moodlele on muidugi veel veebipõhiseid keskkondasid, mis võimaldavad õpet veebipõhiselt läbi viia. Järgnevalt mõningad, mida Diginobe soovitab.


Esmalt Google Classroom. See on lihtsa, selge ja puhta kasutajaliidesega e-õppekeskkond. Google Classroom on ligipääsetav kenasti igast seadmest ning ootuspäraselt töötab hästi Google teiste teenustega, sh Google Docs, Forms ja Drive’ga.


Õppijale kuvatakse sisu voona, mis võimaldab annab hea ülevaate kogu e-kursuse sisust. Õppijatel on võimalik õppesisu üle arutleda kommentaaridega. Õppeprotsessi toetab süsteem võimalusega lisada õppeülesandeid ja teste.


Veel üks lihtne ja veebipõhine õppekeskkond on Edmodo. Selle kasutamiseks ei ole vaja erilisi tehnoloogilisi oskusi. Keskkond võimaldab jagada eritüübilisi õppematerjale – faile, videoid jne. Õppeprotsesside toetamiseks saab koolitaja/õpetaja lisada tähtaegadega õppeülesandeid ja teste. Testide tüübid on: mitmikvastusega valik, lühivastusega, täida lüngad ja sobita. Selles keskkonnas on hea võimalus kasutada kujundavat hindamist, sest võimaldatakse anda õppijatele kohest tagasisidet esitatud töödele. Miinuseks võiks välja tuua selle, et seda keskkonda ei ole mugav kasutada mobiilis või tahvelarvutis.


Canvas e-õppekeskkond on samuti tasuta kasutatav, kuid e-kursuse looja jaoks on see pisut keerulisem kui kaks eelnevat. Õppesisu jagamist toetab võimalus üleslaadida erisuguseid faile. Suhtlemist toetavad blogipostitused, arutelud ja veebiseminaride võimalus. Õppe tulemuslikkuse hindamiseks saab e-kursuse looja kasutata eritüübilisi teste.


Viimaseks tahame tutvustada Eliademy. See e-õppekeskkond on Moodle põhjal tehtud, kuid Moodlest on võetud ainult õppeks kriitiliselt vajalikud funktsioonid. See tähendab, et keskkond on hästi mõistetav ja intuitiivne, küll väheste valikutega, kuid see, mida e-kursuse jaoks on vaja, see kõik on olemas. Keskkond on tasuta, kuid kui pisut maksta, siis võimaldatakse ka veebiseminaride läbiviimise funktsiooni.


Nii Eliademy kui ka Edmodo keskkonnas saad osaleda ka juba olemasolevatel e-kursustel. Ühelt poolt võimaldab see ennast mingis valdkonnas arendada, kui teisalt saad ka aimu õppijana nendest keskkondadest. Seega tasub kindlasti ringi vaadata ka juba loodud e-kursustel.


Erinevaid e-õppekeskkondasid on palju, kuid valik, mida võtta ja mida jätta, sõltub väga palju konkreetsest vajadusest. Ja nagu ka ravimite puhul, siis isegi "kui sümptomid on samad, siis sama ravim ei pruugi aidata", on sama põhimõte ka koolitajale/õpetajale. Õppe läbiviijal on oluline lähtuvalt enda sihtgrupi õpivajadusest valida sobilik õppekeskkond veebis.


Kuula ka Diginobe saadet e-õppekeskkondadest, et teada saada, mida teha siis, kui valitud e-õppekeskkonnas ei ole just seda vajalikku funktsionaalsust. Lisaks saad ka teada vähemalt ühe põhjuse veel, kuidas algajat e-koolitajat/e-õpetajat e-õppekeskkonnad toetavad.

900 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page