top of page
Search
  • Writer's pictureDiginobe

Aasta digilemmikud


Pilt: Thought Catalog veebilehelt Unsplash

2020 aasta viimastel päevadel lindistas Diginobe saate aasta „tegijatest“. Ja kuigi kiitust ja tunnustust väärivad paljud koolitajad, õppejõud, õpetajad ning lapsevanemad, kes pidid toime tulema kiiresti muutuvate oludega ja hakkama digivahendeid intensiivselt kastutama, siis seekordne saade keskendus digivahenditele. Oleme väga tänulikud, et need vahendid olid abiks keerulisel ajal ning päästsid nii mõnegi õppimise ja õpetamisega seotud probleemist ning aitasid toime tulla, et säilitada positiivne hoiak.


Selle blogipostituse eesmärgiks ongi tuua tähelepanu nendele digivahenditele, mis aitavad distantsilt õpetamist ning ka nendele vahenditele, mis aitavad olukordades, kus peame hoidma sotsiaalset distantsi.


Kui õpperuumidesse enam ei lubatud, siis leiti koheselt võimalused õppetöö läbiviimiseks virtuaalsetes ruumides. Üle maailma sai populaarsust veebiseminaride läbiviimise vahendid Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Adobe Connect jt. Google Trends näitab väga piltlikult, milline oli kogu maailmas huvi just nende tarkvarade vastu:Diginobe tööriistakastis oli küll Zoom juba eelnevalt olemas, kuid kindlasti sundis eriolukord selle vahendi laialdasemat kasutamist. Lisaks Zoomile leidis vahendite kaustas hea ja kindla koha ka Microsoft Teams. Organisatsioonidele, kes kasutavad Microsofti teenuseid, on see vahend väga hästi disainitud, et toetada nii kaugtööd, veebiseminare ja virtuaalseid koosolekuid.


Kuid ainult veebiseminaride tehnilistest vahenditest jäi vajaka ning tarvis on ka muid digivahendeid, mis võimaldasid luua huvitavaid õppematerjale, kaasavaid esitlusi, hindamiseks teste jne. Diginobe lemmikud aastal 2020 nendes tegevustes olid: Doodly (õppevideote koostamine), Canva (töölehtede ja esitluste koostamine), Adobe Spark (õppematerjalide koostamine), Zeetings (kaasavate esitluste ja küsitluste koostamine). Ja vajadusest koostada õppesisu, mida on hea lugeda ning huvitav vaadata, leidsime ka uusi põnevaid vahendeid, nagu näiteks Canva Font Combinations (fontide kombineerimise vahend) ja Adobe Color (värvikombinatsioonide loomiseks). Veebiseminaride läbiviimisel õppijate kaasamiseks kasutasime jagatud valge tahvli vahendeid - myViewBoard, Jamboard, Whiteboard.fi. Õppijate kaasamiseks esitluste ajal olid suured lemmikud Polleverywhere, poll.ly, Sli.do, AhaSlides. Õppijate hindamiseks veebiseminaril olid head vahendid Socrative, Classtime ja Wizer.me


Olukorras, kus õppe läbiviimiseks ei olnud vaja kuhugi sõita ning veebiseminaride läbiviimise aeg oli lühem, tekkis lõpuks aeg iseendale, mida õpetavate inimestena Diginobe saatejuhid kasutasid oma enda teadmiste ja kompetentside arendamiseks. Oli aega võtta kätte raamat ning LinkedIn Learning, Udemy keskkondadest said igapäevased õppimise kohad. Ja kuigi kehtisid lennupiirangud ning ära jäi nii mõnigi konverents, siis kevadsuviste jalutuskäikude kaaslasteks olid teadlased ja eksperdid üle maailma ja seda läbi taskuhäälingute. Podcast iPhones ja Spotify keskkonnad võimaldavad ligipääsu paljudele huvitavatele aruteludele nii õpetamise, õppimise ja õppedisaini teemal.


Kuid eriline olukord tingis ka selle, et tähelepanu said digivahendid, millel oli oluline koht sotsiaalse distantsi hoidmise olukorras. Isolatsioon ja piirangud liikumises andsid võimaluse kasutada rohkem rakendusi, millel enne nii suurt tähelepanu ei olnudki. Näiteks märkasime, et sotsiaalmeedia vahendid Instagram, Twitter, WhatsApp said uue hingamise meie seadmetes – jälle oli väga põnev olla kursis kõikide uudistega üle maailma aga ka teada saada, kuidas lähedalastel ja sõpradel läheb.


Vaimset tervist toetas ka võimalus liikuda väljas ning pildistada. Selle tõttu said nutitelefonis aukohale rakendused: Photoshop Camera, Quik, Adobe Premier Rush. Need vahendid võimaldavad teha ilusaid pilte ning nendest video või fotokollaaž kokku panna. Selline tegevus lubas keerulises olukorras lasta õitsema loovuse, samas jääb pandeemiaga seotut erilist aega meenutama foto ja videomaterjalidena ilus, emotsioone toitev ja värskepilguline mälestus.


Ja teada on ju, et kõik uus on hästiunustatud vana, samamoodi on ka need nimetatud vahendid midagi, mida oleme kogu aeg kasutanud, kuid 2020 tingis nende digivahendite rohkemat kasutamist. Kuid nutitelefoni ilmus ka täiesti uus äpp – Hoia, mis hoiab oma kohta seal arvatavasti veel pikalt… Sotsiaalse distantsi hoidmine tähendab ka igapäeva elule uutmoodi lähenemist, nii ka Diginobe hakkas hoopis usinamalt kasutama Wolt, Bolt Food, Amazon rakendusi.


Ja lõpetuseks ka tähenduslikud laused, mis nüüd on muutunud meie igapäevase õpetamisetöös uueks normaalsuseks, kuid enne ülemaailmset pandeemiat täiesti tundmatud olid:

· Veebiseminari alguses: „Kas mind on näha?“ „Kas mind on kuulda?“

· Arutelu ajal: „Sa oled mute peal!“, „Vajuta mikrofon sisse!“

· Osalejate kogunemise ajal: „Milvi!!! Milviiii!!!, kas sa kuuled mind?“


Diginobe usub, et 2020 oli õppimise ja uuega kohanemise aasta, kuid ka aasta, mis pani alguse nii mõnelegi uuele lähenemisele õppe läbiviimises. Ja kuigi usume, et 2021 toob tagasi vabaduse liikuda ja kohtuda, siis teame, et kogetut ning õpitut ei saa keegi meilt ära võtta, mistõttu oleme tänulikud ka selle erilise aasta eest.


Head tervist ja hoidke endid!


115 views0 comments

Recent Posts

See All

留言


bottom of page