top of page
Search
  • Writer's pictureDiginobe

Digivahendid tagasiside andmiseksPhoto by Headway on Unsplash

Tagasiside on õppeprotsessi mõjukas osa võimaldades õppijat suunata õppimise ajal ja aidata tal mõista oma tudeerimise tulemuslikkust. Täiskasvanud õppija annab ise hinnanguid oma õppimisele, seega on tagasiside vajalik, et õppijat selles toetada. Tagasiside andmisega saab õppijat suunata ja tema õppimist toetada. Seega on oluline mõelda nii tagasiside sisu kui ka tagasiside andmise viisi peale, et see oleks alati õppijat toetav ja julgustav.


Õppijad väärtustavad tagasiside puhul selle konkreetsust, seotust õppe-eesmärkide ja -sisuga, ettepanekuid parendamise osas ning tagasiside saamise aega. Konkreetne tagasiside toob esile selged aspektid, millele tagasiside antakse. Õppe-eesmärgiga seatud tagasiside puhul mõistab õppija, kuidas konkreetne nõuanne või tagasiside aitab teda õppe-eesmärgi saavutamisel. Tagasiside, mis toetab õppimist sisaldab ettepanekuid, mida õppija võiks kaaluda, et oma sooritust parandada. Õigeaegne tagasiside tähendab seda, et tagasiside antakse ajal, mil see veel õppijale oluline on. Mida kiiremini tagasiside antakse, seda suurem on selle mõju, hiljemalt 15 päeva jooksul.

Tagasiside andmisel ja saamisel peavad õppijad oluliseks selle konkreetsust, konstruktiivsust ja õigeaegsust.

Digivahendite kasutamine ja e-õppe rakendamine õppetöös võimaldab tagasiside andmist planeerida selliseks, et õppijatel oleks sellest rohkem tulu. Selles blogipostituses vaatame digivahendeid tagasiside andmiseks järgmise liigituse järgi:

  • automaatne tagasiside

  • kirjalik tagasiside

  • audio tagasiside

  • video tagasiside

Digivahendid automaatse tagasiside andmiseks

Automaatse tagasiside esindajad on erinevad testid, mille puhul antakse õppijale tagasiside koheselt. Testidesse saab lisada erisuguseid küsimuste tüüpe ning lisaks õige lahenduse määramisele saab lisada ka selgitusi, miks mingi vastus oli õige või vale.


Testide loomise vahendid on enamasti igas e-õppehaldussüsteemis, kuid teste on võimalik ka eraldiseisvana kasutada. Palju kasutatakse õppetestide loomiseks Google Formsi ja Microsoft Formsi. Need vahendid võimaldavad luua teste, mida õppija saab lahendada iseseisvalt ja väljaspool klassiruumi. Teine võimalus on kasutada automaatse tagasisidega test klassiruumis, selleks on väga toredad vahendid Socrative, Classtime ja Quizizz.

Digivahend kirjaliku tagasiside andmiseks

Kirjalik tagasiside võimaldab tagasiside anda tekstiliselt. Selle tagasiside eeliseks on, et tagasiside saab anda konkreetselt ja üksikasjalikult. Kirjaliku tagasiside saab edastada personaalselt ja suunavalt ning kirjaliku tagasiside puhul saab õppija pöörduda selle juurde tagasi ka tulevaste õppeülesannete täitmisel.

Annotate PRO on sobilik digivahend kirjaliku tagasiside andmiseks. Tagasiside andja peab esmalt vahendi seadistama – tagasiside kategooriad, alakategooriad jne. Kui Annotate PRO on seadistatud, siis saab kirjalikku kommentaare lisada nii Google Doc failidele kui ka Microsoft Word dokumentidele. Tulemuseks sisestatakse dokumendile märkmetena kirjalik tagasiside, mida vajadusel saab ka muuta ja personaalsemaks teha.

Kirjaliku tagasiside puhul võib lugeja tajuda seda kriitilisemalt kui andja soovis olla.

Digivahend audio tagasiside andmiseks

Audio tagasiside on tihtipeale detailsem ja kiirem kui näiteks kirjalik tagasiside. Kui kirjaliku tagasiside puhul on alati võimalus, et tagasiside saaja mõistab tagasisidet kriitilisemalt kui andja seda tahtis anda, siis audio tagasiside puhul on oluline roll ka kuulataval kõnel – kõne kiirus, tonaalsus, kõrgus jne. Audio tagasiside on kiirem, kirjeldavam ja detailsem, sest võimaldab andjal rääkida oma tagasiside selle asemel, et see kirja panna.


Väga hea digivahend audio tagasiside andmiseks on Kaizena, mis Google Chrome pistikprogrammina võimaldab anda tagasisidet dokumentidele, mis on Google Drives. Selleks, et õppijale oleks audio tagasiside kättesaadav, peab olema ka õppijal tasuta Kaizena rakendus Chrome’i lisatud.


Digivahend video tagasiside andmiseks

Video tagasiside on veelgi kvaliteetsem, sest lisaks häälele, näeb tagasiside saaja ka tagasiside andja näoilmet ja/või ekraanisalvestust, mille kohta tagasisidet antakse.


Lihtne ja ka nutiseadmes kasutatav digivahendi video tagasiside andmiseks on Flipgrid. Seda vahendit saab kasutata hästi ka õppijate omavahelise tagasiside toetamiseks.


Teised head vahendid video tagasiside andmiseks on juba varasemalt ka meie blogis kirjutatud Screencast-o-Matic ja Screencastify. Nende vahendite puhul saab lindistada tagasiside video, mis koosneb nii audiost, videost ja ekraanipildist. Ekraanipilt võimaldab osundada õppija töö sellele osale, mille kohta tagasiside käib, videopildis nähtav näoilme ja kõlaritest kuuldav heli lisab sisule ka emotsiooni ja seega täiendab tagasiside asjakohasust.

Videopõhine tagasiside ühendab endas nii tagasiside sisu, ekraanipildi, mis näitab, millele tagasiside antakse kui ka tagasiside andja hääle, näoilmed ja.

Tagasiside andmine kogu õppeprotsessi vältel on hädavajalik. Tagasiside puhul hindavad õppijad selle konkreetsust ja ajakohasust. Digivahendid võimaldavad tagasisidet anda kvaliteetsemalt ja kiiremini.

Milliseid digivahendeid sina kasutad ja miks tagasiside andmiseks õppetöös? Kirjuta oma mõtted Diginobe Facebooki lehele selle postituse alla.

309 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page