top of page
Search
  • Writer's pictureDiginobe

Interaktiised õppematerjalid - õppija iseõppimist toetav õpiressurss

Interaktiivsed õpematerjalid võimaldavad suurendada õppija kaasatust ja teha õppimine huvitavamaks. Interaktiivseid materjale kasutatakse digiõppes selleks, et õppija saaks iseseisvalt endale sobilikul ajal ja sobiliku kiirusega materjaliga töötada.

Interaktiivsed õppematerjalid võivad olla erikujul ja erisugused

Interaktiivsed õppematerjalid on digivahenditega loodud õpiressurss, mille eesmärgiks on võimaldada ühe kindla õpiväljundi saavutamist. Näiteks on interaktiivsed materjalid interaktiivsed pildid, enesehindamise küsimustega rikastatud õppevideod jt.


Interaktiivsed õppematerjalid võimaldavad koostada õppematerjalid kasutades multimodaalsuse printsiipi. Väärtuse loob ka õppematerjalides võimalus luua oma enda õpiteekond ning liikuda õppematerjalides endale sobilikus järjekorras.


Miks interaktiivset õppematerjali luua?

Interaktiivseid õppematerjale tasub luua õppeolukordades, kui õppimisprotsessi toetab õpitu kohene hindamine. Sel juhul on õppijal võimalus materjaliga tutvuda ning koheselt enda õppimisele hinnang anda. Seetõttu on elementaarne, et interaktiivsed materjalid sisaldavad piisaval määral enesehindamise tegevusi.


Interaktiivseid materjale kasutatakse iseseisva õppe toetamisel kui pikkade e-kursuste loomine ei ole asjakohane. Selle asemel koostatakse mitu interaktiivset õppematerjali, mille puhul teevad õppijad valiku, milliseid ja millise põhjalikkusega nad õppematerjale läbivad.


Multimodaalsuse printsiip tähendab, et interaktiivsed õppematerjalid sisaldavad mitmesugust meediat, et rikastada õppesisu ning toetada erisuguse eelistusega õppijate õppimist. Lisaks pildile ja tekstile, kasutatakse interaktiivse õppematerjalide loomisel rohkelt videot ja audiot. Võimalus suunata õppija sügavamalt teemat uurida, luuakse veebilinkide ja lisamaterjalidega.


Mis vahendiga interaktiivset õppematerjali luua?

  • Väga hea vahend interaktiivse õppematerjali loomiseks on H5P. Vahendil on suur hulk erinevaid interaktiivseid tegevusi, millega teha eraldiseisvaid interaktiivseid õppeülesandeid. Tervikliku interaktiivse õpematerjali loomiseks on hea kasutada Branching Scenario moodulit. Diginobe kaasabil loodud näide on siin.

  • Genial.ly võimaldab luua ilusaid ja väga lihtsasti kasutatavaid interaktiivseid õppematerjale. Vahend on tasuta kasutamiseks, lihtne ja sisaldab hulgaliselt näiteid ning malle, mida kasutada oma õppematerjali loomisel. Diginobe poolt loodud näidet võid uurida siit.

  • Veel üks tore vahend, millega interaktiivseid õppematerjal luua, on Thinglink. See ei ole tasuta vahend, kuid haridusasutustel on võimalik soetada väga hea hinnaga litsents.Interaktiivsete õppematerjalide loomine on digivahenditega lihtne ja kättesaadav igale õpetavale inimesele. Õpiressursina toetavad interaktiivsed õppematerjalide multimodaalsust, isikliku õpiteekonna loomist ja õppija ennastjuhtivust õppeprotsessis. Loo ja kasuta interaktiivseid õppematerjale ja õppimine on õppijate jaoks tulemuslikum ja toredam!

234 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page