top of page
Search
 • Writer's pictureDiginobe

Mikroõpe - mis, kellele ja kuidas?

Mikroõppimine (microlearning) tähendab õppimist väikeste õppetundide abil. Mikroõppe õppetund on fokuseeritud teemaga ja väga konkreetse õppe-eesmärgiga. Selline õppimise viis võimaldab kiiresti ja tõhusalt täiskasvanud õppijal omandada teadmisi ja leida vajalikke lahendusi.


Heal lapsel on ikka mitu nime ja nii on ka mikroõppimist eesti keeles nimetatud õpiampsuks, õpiteraks, digiteraks jne. Kõik need nimed kirjeldavad mikroõppimise sisu – väikene, konkreetne ja digivahendite abil läbitav.


Kuigi mikroõppe alla võiks silmas pidada, et tegemist on pinnapealse õppimisega, siis tegelikult võimaldab selline õppimine õppijat suunata sügavama õppimise juurde. Õppimine väikeste osade kaupa aitab õppijal leida vastuse tema küsimusele aga samas annab võimaluse esitada uusi küsimusi, millele ta veel ehk ei ole mõelnud aga mille vastamisest talle ka kasu on. Seega võib selline pisikene õpiamps viia õppija hoopis uute teemade juurde ja soodustada elukestvat õppimist.


Mikroõppe kavandamise ja loomise puhul on oluline lähtuda kontseptsioonist, et sisu on terviklik ja vastab ühele konkreetsele eesmärgile. Mistõttu ei ole hea lahendus mikroõppe planeerimisel võtta aluseks suurem õppesisu, näiteks moodul, ja see lihtsalt juppideks jagada. Mikroõppe puhul lähtutakse sellest, et õppesisu oleks omaette terviklik ja vajadusel võimaldaks õppijal mitme õpiampsu läbimisel üks korralik kõhutäis saada. Arvestama peab, et õppija võib võtta õpiampse suvalises järjekorras.


Mikroõppe kavandamise ja loomise teine oluline lähtekoht on, et õppida saab mugavalt digiseadmete abil.


Mikroõppimine on väga hea lahendus, kui on vaja õppida midagi kiiresti ja pigem treenimise meetodil. Õpiampsud võivad olla:

 • (interaktiivsed) pildid;

 • videod – õppevideod, animatsioonid;

 • taskuhäälingud;

 • testid;

 • mängud.


Kellele mikroõppimine sobib?


Mikroõppimise põhimõtetel koostatud õppesisu sobib tänapäevase kiire elutempoga inimestele. Õpiampsud võimaldavad kiiresti vajaminevat oskust või teadmist omandada. Üksiti on see õppeviis hea võimalus eelnevalt omandatut kiirelt meelde tuletada.


Mikroõppimine väikeste ja konkreetsete õppetükkidega pakub võimalust täiskasvanud õppijale ise oma õpieesmärgid püstitada ning endale oma õpiteekond luua. Mistõttu on õppijal suurem motiveeritus ja soov õpitut rakendada.


Kuidas mikroõpet rakendada?


Esmalt on oluline läbi mõelda, kas vajalikud õpiväljundid on mikroõppimisega saavutatavad. Paljudel juhtudel sobib mikroõpe kursuse mingi osa iseseisvaks läbimiseks. Näiteks keeleõppes sõnavara või grammatika omandamiseks võib kasutada mikroõpet, samas kui vestlusoskuste arendamiseks kasutatakse traditsioonilist õppimist.


 • Kavanda õpiampsu oma õppijat ja tema õppimiseelistusi silmas pidades. Kui tead, millist õppimisviisi õppijad soosivad, saad neid võimalusi ära kasutada.

 • Reasta õpiampsud loogilises järjekorras aga samas loo osad nii, et neid saab läbida iseseisvalt ilma, et oleks läbitud eelnevaid mooduleid.

 • Pealkirjasta osad väga konkreetselt, et oleks lihtne aru saada, mida see osa käsitleb või mis küsimusele vastuse annab. Nii on õppijal kiiresti võimalik üles leida osa mida ta just sellel hetkel vajab.

 • Pane tähele, et esitatud materjal, eriti tekst, oleks lihtsalt nähtav ka väikeselt nutitelefoni ekraanilt.

 • Hinda õpiampsu tulemuslikkust. Näiteks võid analüüsida, kui palju õppijad liiguvad edasi järgmiste õpiampsude juurde. Ka on hea mõõta ja hinnata, kui paljud õppijad läbitud materjali soovitavad (märgivad meeldivaks või jagavad edasi).

 • Kasuta ära veebilehtede poolt võimaldavat õpianalüütikat ja statistikat. Kui palju oli külastajaid, kui palju võeti õppimisest osa? Kas võeti osa õpiampsu testidest, küsitlustes jne? Kasuta saadud hinnanguid oma õpiampsu paremaks tegemisel.

 • Mikroõppe loomiseks proovi vahendeid: TalentCards, edApp, QuizletHead näited mikroõppest


Keeleõppeks on väga populaarne vahend Duolingo. Organisatsiooni töötajate arenguks õpiampsud leiad YourPrimer veebilehelt. Isiksusearengust kuni keeleõppeni õpiampsud igale maitsele leiad HighBrow veebilehelt. Veel üks hea näide, kuidas mikroõppimist luua on sellel lehel.


Audiopõhised õpiampse saad kuulata nutitelefoni rakendusest Knowable. Teine tore koht, kust õpiampsusid kuulata on Blinkist. Ja kui sulle meeldib kõrvaklappide abil õppida, siis kindlasti uuri ka Alpeaudio rakendust!

TED Talks Daily on suurepärane võimalus igapäevaselt oma maailmapilti avardada, sest lühikeste loengute abil saad kiire ülevaate mõnel põneval teemal.
Mikroõppimine on jätkuvalt e-õppe trend, mis ei kao veel kuhugi. Võimalda ka sina oma õppijatele õpiampsude abil saada hea kõhutäis uute oskuste ja teadmiste näol.

273 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page